Minusta

Tmi Noorakki toiminimen takaa löytyy Noora Lavonen (eläintenkouluttaja AT). Olen aktiivinen koiraharrastaja, minkä lisäksi toimin myös ammatikseni koiranohjaajana. Olen suorittanut Eläinkoulutuskeskuksen perusopinnot sekä ongelmakoirakouluttajan ja hajutyöskentelyn syventävät opinnot. Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suoritin loppuun syksyllä 2023, ja erikoisammattitutkinnon suorittamisen aloitin keväällä 2024. Tarkoitus on perehtyä syvemmin ongelmakäytöksen hoitoon ja käytösneuvontaan.

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja allekirjoittanut eläinten kouluttamista koskevat eettiset säännöt. Lisäksi olen Eläinkouluttajakillan jäsen.

Koirien parissa olen työskennellyt täysipäiväisesti vuodesta 2019 lähtien toimien lutikkakoiraohjaajana ensin vuoteen 2023 asti palkansaajana, ja siitä alkaen yrittäjänä. Lutikkakoirapalvelusta voit lukea lisää täältä

Toiminimi Tmi Noorakki on perustettu vuonna 2019. Alkuun koulutin toiminimellä sivutoimisesti lutikkakoiraohjaajan työn ohessa, mutta kesällä 2023 kouluttamisesta tuli päätoimista. Samalla koulutusten pääpaino siirtyi noutajien rodunomaisiin lajeihin.

Oma harrastustaustani on hyvin pitkälle pelastuskoirapuolella. Toimin hälytysryhmässä vuodet 2009-2020, joista koiranohjaajana kahdeksan vuoden ajan. Hälytysryhmään olen kouluttanut kaksi koiraa. Raunioharrastuksessa olin aktiivisesti mukana 2014-2020 sekä omaa koiraa kouluttaen että ryhmän kouluttajana. 

Olen suorittanut Pelastuskoiraliiton kokeita kaikissa pelastuskoiralajeissa (haku, jälki ja rauniot). Pelastuskoiratoiminnan lisäksi olen startannut noutajien rodunomaisissa lajeissa (NOU, NOME-B ja WT) ja TOKO-kokeissa sekä suorittanut käyttäytymiskokeen (BH) kahden koiran kanssa. Työkäyttöön itselleni olen kouluttanut viisi koiraa.

Kotoa löytyy tällä hetkellä neljä sileäkarvaista noutajaa, joiden kanssa harrastustemme pääpaino on noutajien rodunomaisissa lajeissa. 

Oppiakseni lisää koiran tunnepuolesta suoritin ongelmakoirakouluttajan opinnot. Ymmärrys käytösten takana piilevistä tunteista auttaa sekä käytöshaasteita ratkoessa että arjessa ja harrastuslajeissa koirien kanssa toimiessa. Kun ei mietitä pelkkää teknistä käytöstä vaan myös tunnetilaa käytöksen takana, päästään parempiin lopputuloksiin sekä huomioidaan paremmin koiran hyvinvointi koulutuksessa. Erityisesti olen kiinnostunut turhauman ja kiihtymisen hallinnasta rodunomaisessa harjoittelussa.

Tavoitteenani on kouluttaa rento ja itsevarma koira käyttäen positiivisia metodeja. Haluan, että koiran suorituksesta paistaa sen aito halu työskennellä sekä ohjaajan kanssa että ohjaajan toivoman tehtävän parissa. Sen sijaan, että keskityttäisiin ei-toivottuun käytökseen, rakennetaan tehtävät niin, että koiralla on suurin mahdollisuus onnistua ja vahvistetaan toivottua käytöstä. Samalla huolehditaan, että tarjolla oleva palkkio on jotain, mitä koira varmasti tavoittelee kyseisessä tilanteessa. Harjoittelun etenemistä ei myöskään sanella ohjaajan toimesta, vaan harjoituksessa kuunnellaan koiran viestintää ja edetään koiran toiveet ja hyvinvointi huomioiden. 

Rodunomaisissa lajeissa kiinnostavinta ja haastavinta on opettaa koira toimimaan yhteistyössä tilanteessa, jossa sen geenit huutavat toimintaa. Koiralle merkittävimmät vahvisteet löytyvät ympäristöstä, usein kaukana ohjaajasta. Hallinnan ja yhteistyön rakentaminen pitämällä koiran turhauma mahdollisimman pienenä on rodunomaisen harjoittelun keskiössä. 

Arvot

Koulutuksissa ja kouluttajana minulle tärkeitä asioita ovat:

Hyvinvointi

Kaikki koulutukselliset valinnat pohjaavat koiran hyvinvoinnin lisäämiseen ja ylläpitoon. Tämä tarkoittaa, että koulutuksessa valitaan eettiset koulutustavat ja koira osallistetaan harjoittelun etenemiseen. Koiraa ei myöskään tarkoituksella laiteta liian vaikean tai kiihdyttävän tehtävän eteen.

Koiralähtöisyys

Koira ei ole harjoituksissa mukana harjoittelun välineenä vaan harjoittelun toisena osapuolena. Tämä tarkoittaa, että koiraa kuunnellaan, ja harjoitusta muokataan tarvittaessa koiralle paremmin sopivaksi. Kaiken pohjana on koiran aito motivaatio osallistua harjoitteluun.

Yhdessä tekemisen ilo

Vaikka tavoitteemme koiran kanssa olisikin edetä kokeissa, niin pohjimmiltaan kyse on kuitenkin harrastuksesta. Harrastuksen tarkoitus on toimia tasapainona työelämälle lisäten myös omaa hyvinvointiamme. On tärkeää, että myös ohjaaja nauttii yhdessä tekemisestä ja treeneistä poistutaan hyvillä mielin. 

Turvallinen ilmapiiri

Tärkeää on myös, että harjoituksissa on mahdollista kysyä, kyseenalaistaa, onnistua ja epäonnistua. Harjoitukset ovat harjoittelua varten, ja se tarkoittaa, että kaikki oppimiset vaiheet saavat näkyä.

Onnistuminen

Harjoittelu pohjautuu tilanteen ja harjoitusten rakentamiseen niin, että koiralla on paras mahdollisuus onnistua. Koulutuksissa keskitytään toivotun käytöksen vahvistamiseen, eikä epäonnistumisten korjaamiseen. Tämä lisää sekä koiran että ohjaajan itseluottamusta.

Ammattitaito 

Pyrin tarjoamaan laadukasta tietoa ja osaamista koulutuksissa ylläpitämällä omaa osaamistani osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja opintoihin sekä itse että koiria kouluttamalla.


Myös koulutuksen tuloksellisuus on tärkeää, ja näenkin, että yllämainitut asiat huomioimalla koulutuksella on parhaat puitteet edetä toivottuun lopputulokseen harrastuskaverinamme rento ja motivoitunut koira.

Nykyinen ajanvarausjärjestelmä myös mahdollistaa palautteen antamisen koulutuksen jälkeen. Kiitos kaikille palautetta antaneille! On tärkeää, että yllämainitut arvot välittyvät myös palautteen mukana.

Opinnot ja koulutukset


Menossa olevat opinnot

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto, eläintenkouluttaja aloitettu 2024 / Ylä-Savon Ammattiopisto

Valinnainen tutkinnon osa: Eläinten ongelmakäytöksen hoito ja käytösneuvonta 

Suoritetut opinnot

Eläintenkouluttajan ammattitutkinto 2023 / Taitotalo (150 osp) 

 • Eläinten kouluttaminen ja hyvinvointi (70 osp)
 • Asiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa (40 osp)
 • Eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (20 osp)
 • Eläinalan yritystoiminta (20 osp)

Hajutyöskentelyn syventävät opinnot 2022 / Eläinkoulutuskeskus (15 op)

 • Oppimispsykologian syventävä osuus (4 op)
 • Hajutyöskentelyn perusteet (2 op)
 • Hajuerottelu/-tunnistus, sekä etsintätyö ja ilmaisu (6 op)
 • Tutustuminen hajutyöskentelyn eri sovelluksiin (1 op)
 • Käytännön harjoittelu / työelämään tutustuminen (2 op)

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot 2021 / Eläinkoulutuskeskus (15 op) 

 • Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) 
 • Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op) 
 • Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (7 op)

Perusopinnot 2018 / Eläinkoulutuskeskus 15 op 

 • Eläinten oppiminen ja kouluttaminen (10 op) 
 • Koiran laji- ja rotutyypillinen käyttäytyminen (3 op) 
 • Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena (2 op)

Muita ohjattuja koulutuksia, joihin olen osallistunut

 • Koiran turhautuminen - ongelmat & vahvuudet, Jirka Vierimaa (verkkoluento) 2023

 • Harrastuskoiran vireenhallinta ja valinnanvapaus, Jaana Pohjola (verkkoluento, tallenne) 2023

 • Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry NOME-valmennusrengas 2022
 • Pelon ja aggression fysiologia -luento sekä Muut käytöshäiriöt -luento / Tuulia Appleby 2021
 • Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry NOME-valmennusrengas (viisi koulutusta) 2021
 • Become a Pro, Joakim Berlin (webinaari) 2021
 • Tokon valmennusryhmä, Nina Manner 2020
 • Tokon valmennusryhmä, Sari Paavilainen/ koirakoulu Visio 2019
 • Käyttäytymisanalyysi eläinten koulutuksessa, Jari Parkkisenniemi/Apprender Oy 2019
 • Mielentaidot koiraurheilussa, Emma Hietarinta 2019
 • Sokko-ohjauksien opettaminen, Jan-Erik Eriksson ja Anna-Lena Wendt 2019
 • Tokon valmennusryhmä, Nina Manner 2019
 • Koirien elekieli -luento, Miira Rauhamäki/Heiluva Häntä tmi 2018
 • Kesykoirasta on moneksi -luento, Jari Parkkisenniemi/Apprender Oy 2018
 • Mitä tiede sanoo ihmisen ja koiran välisestä vuorovaikutuksesta? -luento, Sanni Somppi/Helsingin yliopisto 2018
 • Koirien kipukäyttäytyminen -luento, Mervi Niemi/Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy 2018
 • Koirien hormonitoiminnan vaikutus käyttäytymiseen -luento, Tuulia Appleby 2018
 • SPeKL kouluttajaseminaari (kartturikoulutus ja pelastuskoiran koulutuspolku) 2018
 • Jälkikoulutusviikonloppu, Keijo Rautanen 2018
 • Hajutyöskentelyn perusteet, Meri Koponen/ HulaLuppa 2018
 • Tokon valmennusryhmä, Anu Rikkilä 2017
 • Tokon valmennusryhmä, Nina Manner 2017
 • Motivaatioseminaari ja henkinen valmentautuminen (pelastuskoiraryhmälle), Vappu Alatalo 2017
 • SPeKL Taajamakouluttajakurssi 2017 
 • Jälkikoulutusviikonloppu, Keijo Rautanen 2017
 • Työkoiraluento / Tiedettä ja kokemusta yhdistämällä parempaan koulutustulokseen, Juha Pasanen, Raja- ja merivartiokoulu 2017
 • Jälkikoulutusviikonloppu (kaksi viikonloppua), Keijo Rautanen 2016
 • SPeKL Rakennus- ja rauniokoulutus 2016
 • SPeKL Pelastuskoirakouluttajakoulutus 2015
 • Oppimispsykologian perusteet (2op, verkkokurssi), Eläinkoulutuskeskus 2011