Käytöshaasteet

Käytöshaasteiden hoitamisessa (ns. ongelmakoirakoulutus) tarkoituksena on hoitaa koiran hyvinvoinnin ja omistajan arjen kannalta haastavia käytöksiä. Käytöshaasteiden hoito toteutetaan yksilöohjauksena, jolloin perehdytään ongelmakäytöksen syihin ja rakennetaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Käytöshaasteiden kouluttamisessa on tärkeää edetä koirakohtaisesti koiran hyvinvointi huomioiden, minkä vuoksi käytöshaasteiden koulutusta ei järjestetä etänä tai ryhmäkoulutuksena. 

Käytöshaasteiden hoidossa ei keskitytä hoitoon pelkästään ongelmakäytöksen esiintymisympäristössä, vaan huomioidaan koiran hyvinvointi kokonaisvaltaisesti: mitkä tekijät kuormittavat koiraa sen arjessa, ja millaisia metodeja voidaan ottaa käyttöön yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Käytöshaasteet ovat koirakohtaisia, ja muutama esimerkki niistä on:  

  • Pelkokäytökset, kuten ihmisiin tai ääniin suuntautuvaa arkuus. Pelko voi toisinaan näyttäytyä myös aggressiivisena käytöksenä, esimerkiksi haukkumisena/hyökkäävyytenä ihmisiä tai muita koiria kohtaan.
  • Haasteita hihnakäytöksessä ja ohituksissa, esimerkiksi toisille koirille tai ihmisille haukkuminen ohitusten yhteydessä. 
  • Koiran vireennoususta johtuvat haasteet, esimerkiksi ohjaajan tai muiden ihmisten/koirien näykkiminen.
  • Eroahdistus ja yksinolo-ongelmat

Käytöshaasteiden hoidon aloituskertaan sisältyy noin 1-2h mittainen lähitapaaminen sekä kirjallisen hoitosuunnitelman saaminen ennakkokyselyn ja haastattelun pohjalta. Lähitapaamisella käymme haastattelun lisäksi läpi myös käytännössä erilaisia koulutusmenetelmiä käytösongelman hoitamiseen. Kirjallisessa hoitosuunnitelmassa on listattu lähitapaamisella käytyjä harjoitteita yksityiskohtaisen koulutusohjeen mukaan.

Toisinaan pelkkä aloituskerta riittää antamaan ohjaajalle työkaluja haastekäytöksen hoitamiseen, mutta aloituskerran jälkeen voidaan myös sopia jatkokäyntejä tarpeen mukaan. Jatkokäynneillä viedään koulutusta eteenpäin ohjatusti.

Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin koulutuksen sisällöstä. Karkkilassa järjestettävälle käynnille voi varata ajan suoraan ajanvarauskalenterista.

Kouluttaja on toiminut vuodesta 2019 lähtien täyspäiväisesti erikoisetsintäkoiran ohjaajana ja omaa yli 10 vuoden taustan pelastuskoiralajien parissa, minkä lisäksi suoritettuna on mm. Eläinkoulutuskeskuksen perus- ja ongelmakoiraopinnot. Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaminen on aloitettu syksyllä 2022. Lue lisää.

Hinnasto

Ongelmakoirakoulutus / käytöshaasteiden ratkominen

Käytöshaasteiden aloituskäynti

Sisältää etukäteiskyselyn, n. 1-2 h mittaisen lähitapaamisen sekä kirjallisen hoitosuunnitelman

175€

ALV 24%

Käytöshaasteiden aloituskäynti Nurmijärvellä

Sisältää etukäteiskyselyn, n. 1-2 h mittaisen lähitapaamisen, kirjallisen hoitosuunnitelman sekä hallivuokran.

185€

ALV 24%

Käytöshaasteiden jatkokäynti

Sisältää lähitapaamisen ja kirjallisen hoitosuunnitelman.

79€ /h
ALV 24%

Käytöshaasteiden jatkokäynti Nurmijärvellä

Sisältää lähitapaamisen, kirjallisen hoitosuunnitelman sekä hallivuokran.

89€/h

ALV 24%