Noutajat

Noutajien rodunomaisia lajeja voi harrastaa koiraa aktivoidakseen tai tähdätäkseen kokeisiin. Rodunomaisissa lajeissa koirat noutavat riistaa tai dameja. Noudot tapahtuvat joko vapaalla haulla, ohjattuna ohjaajan käskyjen mukaan tai markkeerauksina, jolloin koira näkee tiputukset ja noutaa ne sen jälkeen itsenäisesti. Rodunomaiset lajit ovat erinomainen harrastus noutajalle tarjoten mahdollisuuden toteuttaa rotutyypillistä käytöstä.

Lajissa tärkeää on opettaa koiralle vahvat perustaidot, jotka se osaa ensin sujuvasti ilman häiriötä ja sitten häiriön kanssa. Käytösten on oltava sujuvia myös koiran työskennellessä korkeassa vireessä, joten taitojen yleistäminen on merkittävässä roolissa.

Noutajille on tarjolla perustaitojen koulutusta sekä koulutusta taipumuskokeisiin sekä ALO-luokkaan tähtääville koirakoille. Koulutuksissa koiralle opetetaan erilaisia rodunomaisissa lajeissa tarvittavia taitoja positiivista vahvistamista käyttäen.

Noutajien koulutusta on tarjolla yksityiskoulutuksena 1-3 koirakolle sekä ryhmäkoulutuksena asiakkaan itse keräämälle ryhmälle (max. kahdeksan koirakkoa). Lähtökohdat, tavoitteet ja haasteet vaihtelevat koirakkokohtaisesti, ja tämän vuoksi koulutukset rakennetaan aina yksilöllisesti kunkin koirakon tavoitteiden ja tason mukaan. Valmiit tarjolla olevat kurssit löydät täältä.

Kohti rentoa noutamista

Vahvuuteni noutajien koulutuksessa on tunnepuolen huomioiminen pelkän käytöksen sijaan

Kohti rentoa noutamista -koulutuksessa lähdetään ratkomaan harjoitteluun jo syntyneen paineistumisen aiheuttamia haasteita. Paineistuminen saattaa näkyä siten, että koira tekee sijaistoimintoja (ruohonsyöminen, merkkailu, yms.), koira saattaa olla ylivirittynyt, karkailla, äännellä tai jopa poistua harjoituksesta. Paineistuminen saattaa näkyä myös haasteina yhteistyössä, kuten noutojen kesken jättämisenä tai maan nuuskimisen valitsemisena ohjaajan kanssa tekemisen sijaan.

Paineistuminen harjoituksiin saattaa syntyä esimerkiksi tilanteeseen nähden liian korkeista kriteereistä, huonoista oppimiskokemuksista tai se saattaa olla myös koulutustilanteeseen liittyvien pelkojen aiheuttamaa, esimerkiksi laukausarkuutta tai ihmisiin liittyvää varautuneisuutta. 

Kohti rentoa noutamista -koulutuksessa keskitytään paineistumisen syyn selvittämiseen ja ratkaisemiseen, eikä pelkästään oireiden korjaamiseen. On suositeltavaa aloittaa harjoitukset yksityiskoulutuksella, sillä näin haasteita voidaan ratkoa kiireettömästi ja koiran kannalta mahdollisimman häiriöttömästi.

Kohti rentoa noutamista -yksityistunnin voit varata ajanvarauskalenterista.